Pacų valdos šiandien

DSC03952Nuo 1999 metų mokyklos ir aplinkinių žemių, kartu su rūmų griuvėsiais, savininku yra Suvalkų apkritis. Siekdama išsaugoti L. Paco palikimą, savivaldybė vykdo mokslinius tyrimus ir populiarina jo kultūrinį palikimą.
2006 metų gegužę buvo sutvarkytas rūmų parkas ir įrengtas kelių kilometrų ilgio istorinis -gamtinis pažintinis takas, palei kurį pastatyti 32 informaciniai stendai. Pažintinio tako atidarymo proga buvo išleistos atvirukų serijos su istoriniais bei šiuolaikiniais Dauspudos ir apylinkių vaizdais, su Pacų herbu.
Dauspudoje kasmet vyksta apskrities derliaus šventė, pavadinta „Z wizytą u Paca” ( „Vizitas pas Pacą“), kurios metu organizuojami įvairūs renginiai (spektakliai, šokių pasirodymai, parodos).

DSC_0748 MINI2005 metais Suvalkų apskrities viršininkas įsteigė apdovanojimą už indėlį į apskrities plėtrą, kurį įteikia šioje srityje nusipelniusiems asmenims. Medalio averse pavaizduotas L.M. Pacas, įrašytos jo gimimo bei mirties datos ir Smirnos (dabar Izmiras) mieste esančio L. Paco antkapio epitafijos fragmentas „pažangus žemvaldys, meno ir mokslo rėmėjas, patriotas”. Reverse yra apskrities herbas ir užrašas „Suvalkų apskritis”.

Nuo 2009 metų Suvalkų apskrities savivaldybė, kartu su Palenkės vaivadijos savivaldybe, Suvalkų apskrityje organizuoja Europos paveldo dienas. Nuo 2011 metų visuose rengiuose dominavo Paco tradicijų tema. Neatskiriama dviejų arba trijų dienų renginio dalimi yra Suvalkų apskrities ir Palenkės vaivadijos savivaldybių atstovų ir istorikų išvykos į Lietuvą ir Baltarusiją, organizuojamos su šūkiu „Pacų giminės paveldo pėdsakais“. Jų tikslas – aplankyti su Pacų gimine susijusias vietas ir objektus (Jiezne, Pažaislyje, Rožankoje, Vilniuje) ir užmegzti ryšius su šios šeimos tradicijas saugančiomis vietos bendruomenėmis.

DSC_08802010 metais Dauspudoje įvyko mokslinė sesija „Istorinis generolo grafo Liudviko Mykolo Paco paveikslas 1831 m. sukilimo kontekste“. Sesijos pranešimų medžiaga buvo paskelbta leidinyje „Generolas Liudvikas Mykolas Pacas patriotas – karys – reformatorius“ (Dauspuda 2010 m.).

DSC_00012012 metais Suvalkų apskrities savivaldybė renovavo istorinę, prie rūmų liekanų vedančią, alėją – buvo sumontuotas apšvietimas, sutvarkyta paviršiaus danga. 2014 metais baigta istorinio sargybos būstinės pastato, kuriame veiks Turizmo paslaugų centras, renovacija. Ateityje savivaldybės valdžia sieks gauti lėšas išlikusių dvaro rūmų griuvėsių konservavimui.

Grafas Pacas įamžintas gatvių pavadinimuose, Liudviko Paco gatvės yra Račkuose ir Suvalkuose. Pagrindiniu Račkų savivaldybės herbo elementu yra Pacų giminės herbas Gozdava.