Meno mecenatas

plaskorzexby-featured

Generolas, grafas Liudvikas Mykolas Pacas, neabejotinai, buvo aistringu meno mylėtoju. Jis skyrė daug pastangų ir pinigų meno kūrinių (tapybos darbų, skulptūrų) įsigijimui. Tačiau grafas nebuvo vien tik aistringu kolekcionieriumi, bet ir dosniu mecenatu. Paco užsakymu buvo sudaryta tarptautinė kūrybinė menininkų grupė. Didžiąja jos dalį sudarė italai (architektai Henrikas Marconi, Pietro Bosio; skulptoriai Antonijus Canova, Cincinnato Baruzzi, Rinaldo Rinaldi, Carlo Aureli, Adamo Tadolini; tapytojai Niccolo De Angelis, Giovanni Battista Caretti, Ferdinand Cavalleri), bet jų tarpe buvo menininkai iš Prancūzijos (tame tarpe tapytojas Fransua Gerardas).
Netiesa, kad Liudvikas M. Pacas nevertino Lenkijos menininkų ir nesinaudojo jų paslaugomis. Varšuvos rūmų papuošimui jis atvežė iš Vilniaus Juozpą Hiliarį Glovackį (lenk. Józef Hilary Głowacki). Savo paskutiniu testamentu, dalį turto paliko talentingam, jaunam skulptoriui Vladislovui Oleščynskiui (lenk. Władysław Oleszczyński), kuris atsidėkojo jam antkapiniu paminklu.

 Marek Sidor