Kompleks parkowy

Park – zorganizowany przez Ludwika Michał Paca park w Dowspudzie wpisywał się w pełni w obowiązujący wówczas w sztuce ogrodniczej, nurt krajobrazowy – „piękny”. Styl ten zrywał z arkadyjską sielankowością, nawiązywał do rozpowszechnionych w Anglii w XVIII w., wielkich liczących nawet kilkadziesiąt hektarów założeń parkowych. Przy tworzeniu tego typu założeń parkowych wykorzystywano naturalne walory przyrody przy nieznacznej ingerencji człowieka, stąd też ogromna przestrzeń romantycznych parków obejmowała teren łąk, pól i lasów. Właściwe elementy ogrodowe były dość skromne i skupiały się zwłaszcza wokół zabudowań pałacowych. Upiększano je klombami (formowanymi na różne kształty), urządzeniami wodnymi oraz dekoracjami architektoniczno-rzeźbiarskimi. Znawca ogrodnictwa ozdobnego Gerard Ciołek tak opisuje dowspudzki park: „Znany z piękności był ogromny ogród romantyczny w Dowspudzie, założony przez gen. Ludwika Paca, przy pałacu […]. Liczne kanały i stawy zasilane były wodami rzeki Rospudy, ku której ogród spadał szerokimi tarasami. Założenie uległo częściowemu zniszczeniu podczas działań wojennych 1830-31”. Twórcą dowspudzkiego parku był Anglik John Heiton.

 autor:  Marek Sidor