Suwalski Park Krajobrazowy

DSCF00503_J

Najpiękniejszy fragment północnej Suwalszczyzny znajduje się w granicach Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Na niewielkim obszarze parku znajdziemy niespotykane nagromadzenie niepowtarzalnych, różnorodnych i szczególnie wyrazistych form polodowcowych. To właśnie tu zobaczymy przykłady najpiękniejszych moren, kemów i ozów. I tylko tu poznamy wiszącą dolinę oraz polodowcowe głazowiska. To także kraina wysokich wzgórz oraz głębokich dolin i rynien, często wypełnionych jeziorami. Tak wielkie deniwelacje i tak silne nachylenie zboczy, przypominające krajobraz podgórski, spotyka się bardzo rzadko na niżu. Wszystko to stanowi o urodzie i specyfice Suwalskiego Parku Krajobrazowego.